مهندسی شیمی دانشگاه آزاد گچساران http://mohandesi-shimi.mihanblog.com 2020-02-27T10:42:00+01:00 text/html 2012-09-23T19:37:16+01:00 mohandesi-shimi.mihanblog.com میلاد خادمی اینم فایل دانلودی مطلب بعد(امیدوارم دوستی که از من خواستند این مطب رو بزارم راضی باشد http://mohandesi-shimi.mihanblog.com/post/417 <DIV class=Categories-Item-Position>&nbsp;</DIV> <DIV class=Content-Center-Column> <DIV class=Content-Center-Row> <DIV id=PrintArea> <TABLE style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt" dir=rtl id=table1 border=0 cellSpacing=4 cellPadding=4 width="100%"></TABLE></DIV></DIV></DIV> <DIV style="MARGIN-TOP: 10px" class=style9><SPAN class=style10><A class=style10 href="http://fa.fanniroogroup.com/uploads/techno-economics-%20asalouye.pdf">دانلود فایل pdf</A></SPAN></DIV></TEXT-ALIGN:> text/html 2012-09-23T19:32:31+01:00 mohandesi-shimi.mihanblog.com میلاد خادمی مطالعه فنی – اقتصادی انتخاب کارامدترین واحد نمک‌زدایی برای نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه http://mohandesi-shimi.mihanblog.com/post/416 <DIV class=style2>در این مقاله به ارزیابی و تحلیل فنی و اقتصادی انتخاب به صرفه ترین روش نمک‌زدایی قابل استفاده در نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه پرداخته شده است. به دلیل کمبود آب شیرین در این منطقه، نمک‌زدایی آب دریا برای تهیه آب DM نیروگاه ضروری است. رایجترین روش‌های نمک‌زدایی RO، MSF، MED، و MED_TVC هستند. در این مطالعه پژوهشی فناوری‌های RO، MED، و MED_TVC برای استفاده در‌ این نیروگاه با یکدیگر مقایسه شدند. </DIV> <DIV class=style2>نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد بازیافت حرارت گاز خروجی از دودكش اصلی بهترین روش برای تهیه آب DM مورد نیاز بخار تزریقی به واحد نمك زدایی MED است. اهمیت این موضوع به دلیل افزایش بازده حرارتی نیروگاه به واسطه بازیافت گرمای مازاد آن است. همچنین نشان داده شده است كه با افزودن سه ردیف لوله پره دار بسیار ساده و ارزان به تبخیر کننده های هوازدا، بخار مورد نیاز برای تولید 5200 متر مكعب در روز آب نمك‌زدایی شده بدست می‌آید </DIV> <DIV style="MARGIN-TOP: 5px" class=style5><FONT color=#ff6666>&nbsp;بقیه در ادامه مطلب</FONT></DIV> text/html 2012-09-08T16:30:13+01:00 mohandesi-shimi.mihanblog.com میلاد خادمی تصاویری از فازهای 15 و 16پارس جنوبی (1) http://mohandesi-shimi.mihanblog.com/post/415 <P><IMG title="فازهای 15 و 16پارس جنوبی" alt="" src="http://shana.ir/shanacontent/media/image/2012/01/129410_orig.jpg" width=500 height=354></P> <P>بقیه در ادامه مطلب</P>